Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KRESZ módosítás, 2007. április 1.-től

2008.04.30

KRESZ VÁLTOZÁS!

Írta: ORFK Baleset-megelőzési Osztály

 baleset-megelozes_hu.web.maxer.hu/cms/index.php

A kormány a közúti közlekedés biztonságának javítása, valamint a kapcsolódó uniós szabályozások nemzeti jogba történő átvétele és a díjfizetés mellett igénybe vehető közutakon alkalmazott jelzőtáblák egységesítése céljából 58/2007. (III.31.) Korm. számú rendeletével 2007. április 1-jétől módosította a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletet(KRESZ)


 

1. A közúti közlekedésbiztonság javításal összefüggő feladatokról szóló 1132/2005. (XII.23.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében:


a) a lakott területen kívül az úttesten, a leállósávon és az útpadkán tartózkodó gyalogosoknak - éjszaka és rossz látási viszonyok mellett - 2008. január 1-jétől fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie. (e rendelkezés vonatkozik a gépkocsiból kiszálló személyekre és az állatokat hajtókra is),
b) a lakott területen kívüli út úttestén, útpadkáján kerékpárral közlekedőknek - éjszaka és rossz látási viszonyok mellett - 2007. június 1-jétől fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselniük,
A fényvisszaverő mellényre (ruházatra) vonatkozó követelményeket az MSZ EN 471:2003. számú szabvány határozza meg.
c) az óvodás gyermekek, közoktatási intézmények tanulóinak szállítására rendszeresített, nem menetrend szerint közlekedő autóbuszoknak (iskolabusz) 2009. szeptember 1-jétől a következő rendelkezéseknek kell megfelelniük:
- a gyermekszállítást külön táblával kell jelölniük,
- az üléseket biztonsági övvel kell ellátniuk,
- a 135 cm-nél alacsonyabb gyermeket gyermekbiztonsági rendszerben (gyermekülés) rögzítik,
- a legalább 135 cm magas gyermeket biztonsági övvel rögzítik,
- a szállított utasok ülőhellyel rendelkeznek.

 

2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény rendelkezéseihez kapcsolódóan:

 

a) a rendelet meghatározza az úthasználati díj megfizetésével igénybe vehető autópályák, autóutak és országos főutak megjelölésére vonatkozó jelzőtáblákat,
b) a lakott területen kívüli utakon a közút kezelője - jelzőtábla kihelyezésével - 90 km/óránál magasabb sebességgel történő közlekedést is lehetővé tehet,
c) a meghatározott össztömegű tehergépkocsik behajtási tilalma "Zóna" feliratú jelzőtáblával is jelezhető <"Korlátozott forgalmú övezet" (zóna) >

 

3. A transzeurópai közúthálózat alagútjainak jelzőtáblával történő megjelölésére vonatkozó, az Európai Parlament és a Tanács 2004/54/EK irányelve rendelkezéseinek nemzeti jogba illesztéséhez kapcsolódóan a rendelet külön jelzőtáblát vezet be.


4. Az M1,M2,M3,N1,N2,N3 kategóriájú gépkocsik üléseihez beszerelt biztonsági övek és biztonsági gyermekülések használatára vonatkozó rendelkezéseket - a járműtechnikai fejlődéséhez és a 2003/20/EK irányelv 2006. május hóban hatályba lépett rendelkezéseihez igazítva - pontosítani kell:


A gépkocsi kategóriák:
- M1: személygépkocsi,
- M2: legfeljebb 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbusz,
- M3: több, mint 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbusz,
-N1: legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és vontató,
- N2 : több, mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és vontató,
- N3: több, mint 12 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és vontató.

 

A gyermekbiztonsági rendszerek (gyermekülés) használata 150 cm testmagasságig általában kötelező. Ha a gépkocsi a gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére alkalmatlan, e gépkocsikban - az autóbuszok kivételével - 3 évnél fiatalabb gyermek nem szállítható. E gépkocsiban a 3 évnél idősebb gyermek csak a hátsó üléseken szállítható.

 

Gyermekbiztonsági rendszer (biztonsági gyermekülés):
- integrált gyermekbiztonsági rendszer: hevederek vagy hajlékony elemek kombinációja, biztonsági csattal, beállító eszközökkel, tartozékokkal és egyes esetekben kiegészítő székkel és/vagy ütközésvédelemmel együtt, amit a saját beépített hevederrel vagy hevederekkel rögzítenek;
- nem integrált gyermekbiztonsági rendszer: részleges biztonsági rendszer, amely a felnőttek számára szolgáló biztonsági övvel együtt használva - amely körbeveszi a gyermek testét, vagy biztonságosan rögzíti azt a szerkezetet, amelyben a gyermeket elhelyezik - teljes gyermekbiztonsági rendszert képez;"

 

Egyéb kapcsolódó rendelkezések:


a) az egy ülőhelyen utazó két 10 évnél nem idősebb gyermek esetében a jelenlegi gyermekülés-használati mentesség megszűnik. Minden gyermeket külön ülőhelyen kell elhelyezni és őket kötelezően gyermekbiztonsági rendszerben (biztonsági gyermekülésben) kell elhelyezni,
b) a gyermekbiztonsági rendszer használata 135 cm testmagasság alatt kötelező,
c) a legalább 135 cm testmagasságú és 3 évnél idősebb gyermek biztonsági övvel is rögzíthető,
d) a gépkocsik első ülésén 150 cm-nél kisebb testmagasságú gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható,
e) a nem menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban (pl. különjárat, szerződéses járat) a 135 cm-nél kisebb testmagasságú gyermeket 2007. szeptember 1-jétől gyermekbiztonsági rendszerben kell elhelyezni.
f) nem kötelező a gyermekbiztonsági rendszer használata, ha orvosi igazolás ennek használata alól felmentést ad.


A biztonsági övek használata:
a) ha gépkocsiban a biztonsági övek beszereléséhez szükséges rögzítési pontok nincsenek kialakítva, a biztonsági öv használata nem kötelező,
b) ha a gépkocsi üléséhez biztonsági övet szereltek fel, annak használata általában kötelező, kivéve
bb) ha orvosi igazolás ennek használata alól felmentést ad,
bc) a lakott területen menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban,
bd) a lakott területen kívül menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban, ha az autóbusz álló utasokat is szállíthat,
be) a hátramenetben közlekedő gépkocsi vezetőjének;
bf) a taxi gépkocsi vezetőjének, ha taxi üzemmódban utast szállít;
bg) a mentő gépkocsi betegellátó terében utazóknak, ha a becsatolás a beteg állapotának romlását okozhatja, a betegellátást akadályozza;
Ha az autóbuszban a biztonsági övek használata kötelező, erről az utasokat a személyzetnek tájékoztatnia kell, az ülésekhez erre utaló jelzést (matricát) kell elhelyezni.

 

5. A mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak típusjóváhagyásáról, valamint a 74/150/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek figyelembe vételével a járművek megengedett sebessége 30km/óráról 40 km/órára emelkedik.

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.